dissabte, 21 de gener de 2012

Feliç 2012

Després de les vacances de Nadal ens hem tornat a posar en marxa i aprofitant el nou any vàrem fer una petita reestructuració del grup, o millor dit ens repartirem les feines, per a que no tot recaigués sempre damunt la mateixa gent. Així que creàrem " les comisions de feina" .

Aquí teniu les comisions i els caps o responsables de cada una:

o Comissió de ball (Catalina Ferrà)

o Comissió de Música (Jeroni Rullán)

o Comissió d’Oci (Yolanda)

o Vestuari (Joan Bernat)

o Paradeta (Aina Mora)

o Equip so (Andreu Pérez)

o Relacions públiques (Cristina Sampedro)

o Web i Blog (Juan Antonio Fernández)

o Premsa (Aina Mora)Aprofitant aquesta entrada aquí us deixo la convocatòria per a la propera assemblea del grup:

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformitat amb el estableixen els nostres Estatuts, jo, JOAN BERNAT PUIGSERVER, amb DNI xxxxxxxxxx i actuant com a PRESIDENT de l’Associació “ESTOL DE TRAMUNTANA, ESCOLA DE BALLS I MÚSICA”, convoc a tots els seus membres a l’Assemblea General Ordinaria que tindrà lloc el divendres 27 de Gener de 2012 a les 22.00h en primera convocatòria, i si escau, a les 22.30h en segona convocatòria, i que tindrà lloc al local d’assajos de l’Associació situat a les Escolàpies.


Dita Assemblea General Ordinària tindrà com a punts de l’Ordre del dia:


- Lectura i aprovació de la darrera acta de l’Assemblea General
- Memòria activitats any 2011.
- Estat de Comptes dels exercicis 2010 i 2011. Resum d’ingressos i despeses.
- Presentació de propostes per part de les comissions i despreses previstes per l’exercici 2012 de cada una d’elles:
- Previsió econòmica per l’any 2012
- Altres temes:
o Revisió de l’acord sobre dates i condicions per acceptar un viatge.
o Situació i gestió de l’escoleta de ball de s’Estol
- Precs i suggeriments.


Sóller, a 19 de Gener de 2012
El President: JOAN BERNAT PUIGSERVER

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Activitats Nadal