dimarts, 2 de gener del 2024

Recordant....

 Ara que hem començat un any nou pegam una uallada cap enrera recordant els treballs que es presentaren per al logo del 25 aniversari.


El logo guanyador fou el de Catalina Arbona.


No obstant la resta de treballs també foren  de gran qüalitat
Recordant....

 Ara que hem començat un any nou pegam una uallada cap enrera recordant els treballs que es presentaren per al logo del 25 aniversari. El lo...